AdminLTE Logo
Bệnh viện Hùng Vương

Đăng ký suất tiêm chủng

Để phục vụ quý phụ huynh đăng ký tiêm chủng tại Bệnh viện Hùng Vương, vui lòng tham khảo trước thông tin lịch tiêm chủng hoặc trên trang bvhungvuong.vn trước khi đăng ký.

Đăng ký tiêm chủng tại đây